RAPORLAMA

Firmalara müşteri memnuniyet ölçeğini hazırlayarak müşterilerin verdikleri cevaplara göre, kurulan server hesaplarla her ay sonunda veya yıllık bilgiler vermek amacıyla çıkan sonuçların yorumlanması ve tablolaştırılması yapılmak amacıyla yapılacak işlemlerdir. Bu durum firmaların personel memnuniyetleri, çalıştıkları firmaların memnuniyetleri gibi çeşitli işlemlerle geliştirilebilir. Ayrıca memnuniyet ölçeği dışında, firmalara yapacakları ürün yatırımları hakkında ürün yönetimi desteği, yapılacak yatırımlarda karar verecekleri şekilde yapılacak analizlerin tablolaştırılarak sunulması işlemi olarak da kullanılmaktadır.  
RAPORLAMA

© 2019 lebovciconcept.com. Tüm Hakları Saklıdır.