NİTEL/NİCEL ANALİZLER

Nitel analizler olarak içerik analizi, betimsel analizi vb. nitel analiz çeşitleri vardır. İstatistik dünyasının yalnızca sayısal verilerle ilgilenmeyip sözel olarak bahsedilen konular hakkında fikir sahibi olmaya yarayan bir bilim olduğunu da göstermektedir. İstatistik halk dilinde ne kadar çok bilinmese de anketler üzerine yapılan çalışma olarak görülmektedir. Bu durum istatistiğin bir tarafını anlatmakla birlikte daha fazla alana hitap etmesi bakımından da geniş bir bilimdir.
NİTEL/NİCEL ANALİZLER

© 2019 lebovciconcept.com. Tüm Hakları Saklıdır.